அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பிற மொழிகளில் வித்யா

பல்வேறு நாடுகளில் மற்றும் மொழிகளில் வித்யா க்கு ஒத்திசைவான பெயர்கள்.

வெவ்வேறு நாடுகளில் வித்யா பெயர்

உலகிலுள்ள பல்வேறு நாடுகளில் வித்யா என்ற பெயரின் பட்டியல்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

வித்யா முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் வித்யா பொருள்

வித்யா என்றால் என்ன? வித்யா என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் வித்யா

பெயர் வித்யா எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் வித்யா தோற்றம்.

 

வித்யா முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் வித்யா என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் வித்யா

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை வித்யா எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

வித்யா குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

வித்யா பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் வித்யா பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் வித்யா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

வித்யா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

வித்யா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்