அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

மிலன் முதல் பெயர் வரையறை

மிலன் பெயர் வரையறை: பிற மொழிகளில், பெயரிடப்பட்ட மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர், பெண் மற்றும் ஆண் பெயர்கள் முதல் பெயர் மிலன்.

மிலன் ஐ வரையறுக்கவும்

ஸ்லாவிய உறுப்பு வரை milu meaning "gracious, dear", originally a short form of names that began with that element. A city in Italy bears this name, though it originates from a different source.

மிலன் ஒரு பையன் பெயர்?

ஆமாம், மிலன் என்ற பெயருடன் ஆண் பாலினம் உள்ளது.

மிலன் என்ற பெயரின் பெண்ணிய வடிவங்கள்

பெயர் மிலன் போன்ற பெண் பெயர்கள் உள்ளன. பெண்கள் மிலன் என்ற பெயரைப் பெயர்கள்.

முதல் பெயர் மிலன் எங்கிருந்து வருகிறது?

மிலன் இல் மிகவும் பொதுவானது செக், ஸ்லோவாக், ரஷியன், செர்பியன், குரோஷியன், ஸ்லோவேனியம், பல்கேரியாn, மாசிடோனியன், டச்சு.

முதல் பெயர் மிலன் க்கான பிற விளக்கங்கள்

Милан (ரஷ்ய மொழியில், செர்பியன், பல்கேரிய மொழியில், மாசிடோனிய மொழியில்)

மிலன் பெயர் வகைகள்

மிலன் போன்ற பெயர்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றன

முதல் பெயர் மிலன் க்கான குறிப்பு

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

மிலன் முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் மிலன் பொருள்

மிலன் என்றால் என்ன? மிலன் என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் மிலன்

பெயர் மிலன் எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் மிலன் தோற்றம்.

 

மிலன் முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் மிலன் என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

மிலன் க்கான புனைப்பெயர்கள்

மிலன் சிறிய பெயர்கள். முதல் பெயர் மிலன் க்கான புனைப்பெயர்கள்.

 

பிற மொழிகளில் மிலன்

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை மிலன் எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

மிலன் என உச்சரிக்க எப்படி

நீங்கள் எப்படி மிலன் என்று உச்சரிக்கிறீர்கள்? மிலன் என உச்சரிக்க வேறு வழிகள். மிலன் இன் உச்சரிப்பு

 

மிலன் குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

மிலன் பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் மிலன் பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் மிலன் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

மிலன் என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

மிலன் என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்