அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

காதல் தோற்றம்

கடைசி பெயர் காதல் தோற்றம்

From the Old English given name Lufu meaning "love".

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

காதல் என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

காதல் முக்கியத்துவம்

காதல் என்ன அர்த்தம்? காதல் என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

காதல் தோற்றம்

எங்கிருந்து காதல் என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் காதல்.

 

காதல் வரையறை

கடைசி மொழியின் காதல் பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

காதல் என உச்சரிக்க எப்படி

நீங்கள் எப்படி காதல் என்று உச்சரிக்கிறீர்கள்? காதல் என உச்சரிக்க வேறு வழிகள். காதல் இன் உச்சரிப்பு

 

காதல் பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் காதல் எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் காதல் என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட காதல் பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய காதல் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

காதல் பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் காதல் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

காதல் உடன் செல்லும் பெயர்கள்

காதல் உடன் செல்லும் பெயர்கள்