அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பிற மொழிகளில் ஜெயந்தி

பல்வேறு நாடுகளில் மற்றும் மொழிகளில் ஜெயந்தி க்கு ஒத்திசைவான பெயர்கள்.

வெவ்வேறு நாடுகளில் ஜெயந்தி பெயர்

உலகிலுள்ள பல்வேறு நாடுகளில் ஜெயந்தி என்ற பெயரின் பட்டியல்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

ஜெயந்தி முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் ஜெயந்தி பொருள்

ஜெயந்தி என்றால் என்ன? ஜெயந்தி என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் ஜெயந்தி

பெயர் ஜெயந்தி எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் ஜெயந்தி தோற்றம்.

 

ஜெயந்தி முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் ஜெயந்தி என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் ஜெயந்தி

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை ஜெயந்தி எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

ஜெயந்தி குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

ஜெயந்தி பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் ஜெயந்தி பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் ஜெயந்தி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

ஜெயந்தி என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

ஜெயந்தி என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்