அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பெயர் பிரியதர்ஷினி பொருள்

முதல் பெயர் பிரியதர்ஷினி என்ற பொருள். பிரியதர்ஷினி முதல் பெயர் என்ன? பிரியதர்ஷினி முதல் பெயரின் உண்மையான அர்த்தம்.

பிரியதர்ஷினி என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

பிரியதர்ஷினி சிறந்த பெயர் அர்த்தங்கள்: கவனத்துடன், தாராள, திறமையான, செயலில், கொந்தளிப்பான

பிரியதர்ஷினி இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

முதல் பெயர் பிரியதர்ஷினி என்ற பொருள்

பிரியதர்ஷினி அனைத்து அர்த்தங்களும்: கவனத்துடன், தாராள, திறமையான, செயலில், கொந்தளிப்பான, தீவிர, மகிழ்ச்சியான, அதிர்ஷ்டம், நட்பு, நவீன, நிதானமான, படைப்பு

பிரியதர்ஷினி அனைத்து பெயர் அர்த்தங்கள், வரைபடம்

         

பெயர் பிரியதர்ஷினி பொருள்

முதல் பெயர் பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரின் பண்புகளின் அட்டவணை.

பண்பு அடர்த்தி %
கவனத்துடன்
 
90%
தாராள
 
85%
திறமையான
 
72%
செயலில்
 
52%
கொந்தளிப்பான
 
42%
தீவிர
 
39%
மகிழ்ச்சியான
 
37%
அதிர்ஷ்டம்
 
26%
நட்பு
 
25%
நவீன
 
24%
நிதானமான
 
22%
படைப்பு
 
19%

இது பிரியதர்ஷினி என்று பெயரிடப்படும் ஆழ்மயமான விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

பிரியதர்ஷினி என்பது என்ன

பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

பிரியதர்ஷினி முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் பிரியதர்ஷினி பொருள்

பிரியதர்ஷினி என்றால் என்ன? பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரின் பொருள்.

 

பிரியதர்ஷினி குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிரியதர்ஷினி பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் பிரியதர்ஷினி பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் பிரியதர்ஷினி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்