அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பெயர் நூல் பொருள்

முதல் பெயர் நூல் என்ற பொருள். நூல் முதல் பெயர் என்ன? நூல் முதல் பெயரின் உண்மையான அர்த்தம்.

நூல் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

நூல் சிறந்த பெயர் அர்த்தங்கள்: அதிர்ஷ்டம், நிதானமான, கொந்தளிப்பான, தாராள, நவீன

நூல் இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

முதல் பெயர் நூல் என்ற பொருள்

நூல் அனைத்து அர்த்தங்களும்: அதிர்ஷ்டம், நிதானமான, கொந்தளிப்பான, தாராள, நவீன, திறமையான, கவனத்துடன், நட்பு, மகிழ்ச்சியான, தீவிர, படைப்பு, செயலில்

நூல் அனைத்து பெயர் அர்த்தங்கள், வரைபடம்

         

பெயர் நூல் பொருள்

முதல் பெயர் நூல் என்ற பெயரின் பண்புகளின் அட்டவணை.

பண்பு அடர்த்தி %
அதிர்ஷ்டம்
 
87%
நிதானமான
 
86%
கொந்தளிப்பான
 
83%
தாராள
 
68%
நவீன
 
67%
திறமையான
 
62%
கவனத்துடன்
 
53%
நட்பு
 
52%
மகிழ்ச்சியான
 
49%
தீவிர
 
40%
படைப்பு
 
32%
செயலில்
 
25%

இது நூல் என்று பெயரிடப்படும் ஆழ்மயமான விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

நூல் என்பது என்ன

நூல் என்ற பெயரின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

நூல் முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் நூல் பொருள்

நூல் என்றால் என்ன? நூல் என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் நூல்

பெயர் நூல் எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் நூல் தோற்றம்.

 

நூல் முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் நூல் என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் நூல்

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை நூல் எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

நூல் என உச்சரிக்க எப்படி

நீங்கள் எப்படி நூல் என்று உச்சரிக்கிறீர்கள்? நூல் என உச்சரிக்க வேறு வழிகள். நூல் இன் உச்சரிப்பு

 

நூல் குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

நூல் பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் நூல் பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் நூல் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.