அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பெயர் மகிமை பொருள்

முதல் பெயர் மகிமை என்ற பொருள். மகிமை முதல் பெயர் என்ன? மகிமை முதல் பெயரின் உண்மையான அர்த்தம்.

மகிமை என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

மகிமை சிறந்த பெயர் அர்த்தங்கள்: மன அழுத்தம், படைப்பு, தகுதியான, மகிழ்ச்சியான, கவனத்துடன்

மகிமை இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

முதல் பெயர் மகிமை என்ற பொருள்

மகிமை அனைத்து அர்த்தங்களும்: மன அழுத்தம், படைப்பு, தகுதியான, மகிழ்ச்சியான, கவனத்துடன், தீவிர, தாராள, நட்பு, நவீன, அதிர்ஷ்டம், ஆவலுடன், செயலில்

மகிமை அனைத்து பெயர் அர்த்தங்கள், வரைபடம்

         

பெயர் மகிமை பொருள்

முதல் பெயர் மகிமை என்ற பெயரின் பண்புகளின் அட்டவணை.

பண்பு அடர்த்தி %
மன அழுத்தம்
 
82%
படைப்பு
 
82%
தகுதியான
 
76%
மகிழ்ச்சியான
 
76%
கவனத்துடன்
 
57%
தீவிர
 
51%
தாராள
 
51%
நட்பு
 
43%
நவீன
 
41%
அதிர்ஷ்டம்
 
28%
ஆவலுடன்
 
24%
செயலில்
 
19%

இது மகிமை என்று பெயரிடப்படும் ஆழ்மயமான விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

மகிமை என்பது என்ன

மகிமை என்ற பெயரின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

மகிமை முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் மகிமை பொருள்

மகிமை என்றால் என்ன? மகிமை என்ற பெயரின் பொருள்.

 

மகிமை முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் மகிமை என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

மகிமை என உச்சரிக்க எப்படி

நீங்கள் எப்படி மகிமை என்று உச்சரிக்கிறீர்கள்? மகிமை என உச்சரிக்க வேறு வழிகள். மகிமை இன் உச்சரிப்பு

 

மகிமை குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

மகிமை பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் மகிமை பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் மகிமை பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

மகிமை என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

மகிமை என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்