அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பெயர் பாவ்யா பொருள்

முதல் பெயர் பாவ்யா என்ற பொருள். பாவ்யா முதல் பெயர் என்ன? பாவ்யா முதல் பெயரின் உண்மையான அர்த்தம்.

பாவ்யா என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

பாவ்யா சிறந்த பெயர் அர்த்தங்கள்: நவீன, தாராள, மகிழ்ச்சியான, திறமையான, படைப்பு

பாவ்யா இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

முதல் பெயர் பாவ்யா என்ற பொருள்

பாவ்யா அனைத்து அர்த்தங்களும்: நவீன, தாராள, மகிழ்ச்சியான, திறமையான, படைப்பு, செயலில், தீவிர, நட்பு, கவனத்துடன், கொந்தளிப்பான, நிதானமான, அதிர்ஷ்டம்

பாவ்யா அனைத்து பெயர் அர்த்தங்கள், வரைபடம்

         

பெயர் பாவ்யா பொருள்

முதல் பெயர் பாவ்யா என்ற பெயரின் பண்புகளின் அட்டவணை.

பண்பு அடர்த்தி %
நவீன
 
91%
தாராள
 
76%
மகிழ்ச்சியான
 
73%
திறமையான
 
62%
படைப்பு
 
53%
செயலில்
 
46%
தீவிர
 
41%
நட்பு
 
39%
கவனத்துடன்
 
37%
கொந்தளிப்பான
 
37%
நிதானமான
 
34%
அதிர்ஷ்டம்
 
25%

இது பாவ்யா என்று பெயரிடப்படும் ஆழ்மயமான விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

பாவ்யா என்பது என்ன

பாவ்யா என்ற பெயரின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

பாவ்யா முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் பாவ்யா பொருள்

பாவ்யா என்றால் என்ன? பாவ்யா என்ற பெயரின் பொருள்.

 

பாவ்யா குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பாவ்யா பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் பாவ்யா பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் பாவ்யா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

பாவ்யா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

பாவ்யா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்