அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பார் பொருள் பெயர்

பார் இன் பொருள் பொருள். பார் என்ற அர்த்தம் என்ன? பார் என்ற இலவச பெயரின் முக்கியத்துவம்.

பார் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

பார் சிறந்த குடும்ப அர்த்தங்கள்: படைப்பு, கொந்தளிப்பான, மகிழ்ச்சியான, தீவிர, நட்பு

பார் இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

பார் என்ற பெயரின் அர்த்தம்

பார் அனைத்து அர்த்தங்களும்: படைப்பு, கொந்தளிப்பான, மகிழ்ச்சியான, தீவிர, நட்பு, தாராள, கவனத்துடன், திறமையான, அதிர்ஷ்டம், செயலில், நிதானமான, நவீன

பார் அனைத்து குடும்ப அர்த்தங்களும், வரைபடம்

         

பார் முக்கியத்துவம்

பார் பெயர்ச்சொல்லின் பொருள் பண்புகள்.

பண்பு அடர்த்தி %
படைப்பு
 
85%
கொந்தளிப்பான
 
83%
மகிழ்ச்சியான
 
71%
தீவிர
 
64%
நட்பு
 
57%
தாராள
 
55%
கவனத்துடன்
 
55%
திறமையான
 
43%
அதிர்ஷ்டம்
 
39%
செயலில்
 
36%
நிதானமான
 
31%
நவீன
 
28%

இது பார் என்று பெயரிடப்படும் ஆண்பால் விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

பார் என்பது என்ன

பார் என்ற குடும்பத்தின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

பார் என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

பார் முக்கியத்துவம்

பார் என்ன அர்த்தம்? பார் என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

பார் பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் பார் எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் பார் என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட பார் பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய பார் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

பார் பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் பார் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

பார் உடன் செல்லும் பெயர்கள்

பார் உடன் செல்லும் பெயர்கள்