அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

முதல் பெயர் தோற்றம் வர்ஷா

வர்ஷா முதல் பெயரின் தோற்றம். வெவ்வேறு நாடுகளில் மற்றும் மொழிகளில் முதல் பெயர் வர்ஷா என்ற தலைப்பின் வரலாறு.

வர்ஷா முதல் பெயரின் தோற்றம்

Varsha >

சமஸ்கிருதம் (சொல்)

முதல் பெயர் முழு பெயர் வர்ஷா

Varsha >

சமஸ்கிருதம் (சொல்)

 
 
வர்ஷா >

இந்தி

 
 
வர்ஷா >

மராத்தி

 
 
வர்ஷா >

குஜராத்தி

 
 
வர்ஷா >

தமிழ்

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

வர்ஷா முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் வர்ஷா பொருள்

வர்ஷா என்றால் என்ன? வர்ஷா என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் வர்ஷா

பெயர் வர்ஷா எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் வர்ஷா தோற்றம்.

 

வர்ஷா முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் வர்ஷா என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

வர்ஷா குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

வர்ஷா பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் வர்ஷா பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் வர்ஷா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

வர்ஷா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

வர்ஷா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்