அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

சர்மா வரையறை

சர்மா குடும்ப வரையறை: கடைசி மொழியின் பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த குடும்ப பெயர் சர்மா.

சர்மா ஐ வரையறுக்கவும்

Means "joy, shelter, comfort" in Sanskrit.

சர்மா என்பதன் பெயர் என்ன?

சர்மா இல் பொதுவானது இந்தியன், இந்தி, மராத்தி, பெங்காலி, அசாமிய, குஜராத்தி, தெலுங்கு, கன்னட, மலையாளம், தமிழ், நேபால்i.
கடைசி பெயர் சர்மா க்கான ஆதாரம்: புனைப்பெயர்.

சர்மா எனும் பெயரின் பிற எழுத்துக்கள்

(இந்தி, மராத்தி மொழியில், நேபாளியில்), (பெங்காலி மொழியில்), (அசாமிய மொழியில்), (குஜராத்தி மொழியில்), (தெலுங்கு மொழியில்), (கன்னட மொழியில்), (மலையாளம்), (தமிழ்)

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

சர்மா என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

சர்மா முக்கியத்துவம்

சர்மா என்ன அர்த்தம்? சர்மா என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

சர்மா தோற்றம்

எங்கிருந்து சர்மா என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் சர்மா.

 

சர்மா வரையறை

கடைசி மொழியின் சர்மா பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

சர்மா பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் சர்மா எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் சர்மா என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட சர்மா பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய சர்மா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

சர்மா பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் சர்மா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

சர்மா உடன் செல்லும் பெயர்கள்

சர்மா உடன் செல்லும் பெயர்கள்