அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

சர்மா பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் சர்மா வரைபடத்தை பரப்புகிறது.

கடைசி பெயர் சர்மா எங்கிருந்து வருகிறது?

ஆன்லைனில் உலகின் நாடுகளில் உள்ள சர்மா விநியோகம் என்ற பெயரை கண்டுபிடிக்கவும்.

சர்மா என்ற குடும்ப பெயர் எப்படி பொதுவானது?

என்ன மொழி சர்மா?

நாடு விநியோகம் தொகை
இந்தியா
 
4 887 182
போலந்து
 
19 238
பிஜி
 
10 869
பூடான்
 
7 125
சிங்கப்பூர்
 
5 328
ஹாங்காங்
 
2 812
நார்வே
 
2 695
பஹ்ரைன்
 
2 064
மொரிஷியஸ்
 
1 642
ஐஸ்லாந்து
 
627
செஷல்ஸ்
 
118
செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ்
 
52
அமெரிக்க சமோவா
 
49
கிரீன்லாந்து
 
40
லீக்டன்ஸ்டைன்
 
26
கினி-பிஸ்ஸாவ்
 
4
கிழக்கு திமோர்
 
4
குக் தீவுகள்
 
2

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

சர்மா என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

சர்மா முக்கியத்துவம்

சர்மா என்ன அர்த்தம்? சர்மா என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

சர்மா தோற்றம்

எங்கிருந்து சர்மா என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் சர்மா.

 

சர்மா வரையறை

கடைசி மொழியின் சர்மா பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

சர்மா பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் சர்மா எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் சர்மா என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட சர்மா பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய சர்மா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

சர்மா பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் சர்மா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

சர்மா உடன் செல்லும் பெயர்கள்

சர்மா உடன் செல்லும் பெயர்கள்