அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

ரோஷன் முதல் பெயர் வரையறை

ரோஷன் பெயர் வரையறை: பிற மொழிகளில், பெயரிடப்பட்ட மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர், பெண் மற்றும் ஆண் பெயர்கள் முதல் பெயர் ரோஷன்.

ரோஷன் ஐ வரையறுக்கவும்

Means "light, bright" in Persian.

ரோஷன் ஒரு பையன் பெயர்?

ஆமாம், ரோஷன் என்ற பெயருடன் ஆண் பாலினம் உள்ளது.

ரோஷன் ஒரு பெண்ணின் பெயர்?

ஆமாம், ரோஷன் என்ற பெயரில் பெண் பாலினம் உள்ளது.

முதல் பெயர் ரோஷன் எங்கிருந்து வருகிறது?

ரோஷன் இல் மிகவும் பொதுவானது பாரசீக, இந்தியன், இந்தி, மராத்தி, நேபால்i.

முதல் பெயர் ரோஷன் க்கான பிற விளக்கங்கள்

روشن (பாரசீக மொழியில்), (இந்தி, மராத்தி மொழியில், நேபாளியில்)

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

ரோஷன் முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் ரோஷன் பொருள்

ரோஷன் என்றால் என்ன? ரோஷன் என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் ரோஷன்

பெயர் ரோஷன் எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் ரோஷன் தோற்றம்.

 

ரோஷன் முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் ரோஷன் என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் ரோஷன்

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை ரோஷன் எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

ரோஷன் குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

ரோஷன் பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் ரோஷன் பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் ரோஷன் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

ரோஷன் என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

ரோஷன் என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்