அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

புலி பொருள் பெயர்

புலி இன் பொருள் பொருள். புலி என்ற அர்த்தம் என்ன? புலி என்ற இலவச பெயரின் முக்கியத்துவம்.

புலி என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

புலி சிறந்த குடும்ப அர்த்தங்கள்: தீவிர, படைப்பு, நவீன, திறமையான, கவனத்துடன்

புலி இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

புலி என்ற பெயரின் அர்த்தம்

புலி அனைத்து அர்த்தங்களும்: தீவிர, படைப்பு, நவீன, திறமையான, கவனத்துடன், அதிர்ஷ்டம், கொந்தளிப்பான, மகிழ்ச்சியான, தாராள, நிதானமான, செயலில், நட்பு

புலி அனைத்து குடும்ப அர்த்தங்களும், வரைபடம்

         

புலி முக்கியத்துவம்

புலி பெயர்ச்சொல்லின் பொருள் பண்புகள்.

பண்பு அடர்த்தி %
தீவிர
 
81%
படைப்பு
 
68%
நவீன
 
62%
திறமையான
 
61%
கவனத்துடன்
 
47%
அதிர்ஷ்டம்
 
44%
கொந்தளிப்பான
 
38%
மகிழ்ச்சியான
 
37%
தாராள
 
32%
நிதானமான
 
25%
செயலில்
 
24%
நட்பு
 
23%

இது புலி என்று பெயரிடப்படும் ஆண்பால் விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

புலி என்பது என்ன

புலி என்ற குடும்பத்தின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

புலி என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

புலி முக்கியத்துவம்

புலி என்ன அர்த்தம்? புலி என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

பெயர்கள் கொண்ட புலி பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய புலி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

புலி பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் புலி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

புலி உடன் செல்லும் பெயர்கள்

புலி உடன் செல்லும் பெயர்கள்