அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

பெட்டி பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் பெட்டி வரைபடத்தை பரப்புகிறது.

கடைசி பெயர் பெட்டி எங்கிருந்து வருகிறது?

ஆன்லைனில் உலகின் நாடுகளில் உள்ள பெட்டி விநியோகம் என்ற பெயரை கண்டுபிடிக்கவும்.

பெட்டி என்ற குடும்ப பெயர் எப்படி பொதுவானது?

என்ன மொழி பெட்டி?

நாடு விநியோகம் தொகை
பெர்முடா
 
47
அங்கியுலா
 
41

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

பெட்டி என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

பெட்டி முக்கியத்துவம்

பெட்டி என்ன அர்த்தம்? பெட்டி என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

பெட்டி பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் பெட்டி எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் பெட்டி என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட பெட்டி பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய பெட்டி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

பெட்டி பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் பெட்டி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

பெட்டி உடன் செல்லும் பெயர்கள்

பெட்டி உடன் செல்லும் பெயர்கள்