அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

நேரி வரையறை

நேரி குடும்ப வரையறை: கடைசி மொழியின் பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த குடும்ப பெயர் நேரி.

நேரி ஐ வரையறுக்கவும்

From the Italian word nero "black". It indicated a person with a dark complexion or dark hair.

நேரி என்பதன் பெயர் என்ன?

நேரி இல் பொதுவானது இத்தாலியன்.
கடைசி பெயர் நேரி க்கான ஆதாரம்: புனைப்பெயர்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

நேரி என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

நேரி முக்கியத்துவம்

நேரி என்ன அர்த்தம்? நேரி என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

நேரி தோற்றம்

எங்கிருந்து நேரி என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் நேரி.

 

நேரி வரையறை

கடைசி மொழியின் நேரி பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

நேரி பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் நேரி எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் நேரி என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட நேரி பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய நேரி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

நேரி பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் நேரி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

நேரி உடன் செல்லும் பெயர்கள்

நேரி உடன் செல்லும் பெயர்கள்