அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

மே தோற்றம்

கடைசி பெயர் மே தோற்றம்

கொடுக்கப்பட்ட பெயரிலிருந்து பெறப்பட்டது மத்தேயு.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

மே என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

மே முக்கியத்துவம்

மே என்ன அர்த்தம்? மே என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

மே தோற்றம்

எங்கிருந்து மே என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் மே.

 

மே வரையறை

கடைசி மொழியின் மே பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

மே பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் மே எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் மே என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பிற மொழிகளில் மே

மே என்கிற மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் பெயரிடப்பட்ட குடும்பத்துடன் தொடர்புடையது எப்படி என்பதை அறியவும்.

 

பெயர்கள் கொண்ட மே பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய மே பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

மே பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் மே பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

மே உடன் செல்லும் பெயர்கள்

மே உடன் செல்லும் பெயர்கள்