அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

லின்சி என உச்சரிக்க எப்படி

வெவ்வேறு நாடுகளின் மக்கள் லின்சி என உச்சரிக்க வெவ்வேறு வழிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

வெவ்வேறு நாடுகளிலும் மொழிகளிலும் நீங்கள் எவ்வாறு லின்சி என உச்சரிக்கிறீர்கள்?

டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது முதல் பெயர் லின்சி என்பதை உச்சரிக்க எப்படி. மிகவும் பொதுவான லின்சி உச்சரிப்பு:

01 LIN-zee

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

லின்சி முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் லின்சி பொருள்

லின்சி என்றால் என்ன? லின்சி என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் லின்சி

பெயர் லின்சி எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் லின்சி தோற்றம்.

 

லின்சி முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் லின்சி என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

லின்சி என உச்சரிக்க எப்படி

நீங்கள் எப்படி லின்சி என்று உச்சரிக்கிறீர்கள்? லின்சி என உச்சரிக்க வேறு வழிகள். லின்சி இன் உச்சரிப்பு

 

லின்சி குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

லின்சி பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் லின்சி பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் லின்சி பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

லின்சி என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

லின்சி என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்