அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

கிருஷ்ணன் பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் கிருஷ்ணன் வரைபடத்தை பரப்புகிறது.

கடைசி பெயர் கிருஷ்ணன் எங்கிருந்து வருகிறது?

ஆன்லைனில் உலகின் நாடுகளில் உள்ள கிருஷ்ணன் விநியோகம் என்ற பெயரை கண்டுபிடிக்கவும்.

கிருஷ்ணன் என்ற குடும்ப பெயர் எப்படி பொதுவானது?

என்ன மொழி கிருஷ்ணன்?

நாடு விநியோகம் தொகை
மலேஷியா
 
41 003
ஐக்கிய அரபு நாடுகள்
 
14 372
ஓமான்
 
8 232
சிங்கப்பூர்
 
4 104
குவைத்
 
3 013
கத்தார்
 
2 529
பஹ்ரைன்
 
1 893

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

கிருஷ்ணன் என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

கிருஷ்ணன் முக்கியத்துவம்

கிருஷ்ணன் என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணன் என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

கிருஷ்ணன் பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் கிருஷ்ணன் எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் கிருஷ்ணன் என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பெயர்கள் கொண்ட கிருஷ்ணன் பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய கிருஷ்ணன் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

கிருஷ்ணன் பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் கிருஷ்ணன் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

கிருஷ்ணன் உடன் செல்லும் பெயர்கள்

கிருஷ்ணன் உடன் செல்லும் பெயர்கள்