அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

முதல் பெயர் தோற்றம் கார்த்திக்

கார்த்திக் முதல் பெயரின் தோற்றம். வெவ்வேறு நாடுகளில் மற்றும் மொழிகளில் முதல் பெயர் கார்த்திக் என்ற தலைப்பின் வரலாறு.

கார்த்திக் முதல் பெயரின் தோற்றம்

Krittika >

சமஸ்கிருதம் (சொல்)

முதல் பெயர் முழு பெயர் கார்த்திக்

Krittika >

சமஸ்கிருதம் (சொல்)

 
 
 
 
 
 
 
கார்த்திக் >

தெலுங்கு

 
 
கார்த்திக் >

மலையாளம்

 
 
 
கார்த்திகா >

மலையாளம்

 
 
கார்டிக் >

இந்தி

 
 
கார்டிக் >

மராத்தி

 
 
கார்த்திக்கேயா >

இந்து மதம்

 
 
 
கார்த்திகேயன் >

இந்து மதம்

 
 
 
 

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

கார்த்திக் முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் கார்த்திக் பொருள்

கார்த்திக் என்றால் என்ன? கார்த்திக் என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் கார்த்திக்

பெயர் கார்த்திக் எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் கார்த்திக் தோற்றம்.

 

கார்த்திக் முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் கார்த்திக் என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் கார்த்திக்

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை கார்த்திக் எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

கார்த்திக் குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

கார்த்திக் பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் கார்த்திக் பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் கார்த்திக் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

கார்த்திக் என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

கார்த்திக் என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்