அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

ஹர்ஷா முதல் பெயர் வரையறை

ஹர்ஷா பெயர் வரையறை: பிற மொழிகளில், பெயரிடப்பட்ட மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர், பெண் மற்றும் ஆண் பெயர்கள் முதல் பெயர் ஹர்ஷா.

ஹர்ஷா ஐ வரையறுக்கவும்

Means "happiness" in Sanskrit. This was the name of a 7th-century emperor of northern India. He was also noted as an author.

ஹர்ஷா ஒரு பையன் பெயர்?

ஆமாம், ஹர்ஷா என்ற பெயருடன் ஆண் பாலினம் உள்ளது.

முதல் பெயர் ஹர்ஷா எங்கிருந்து வருகிறது?

ஹர்ஷா இல் மிகவும் பொதுவானது இந்தியன், கன்னட, தெலுங்கு, சமஸ்கிருதம்.

முதல் பெயர் ஹர்ஷா க்கான பிற விளக்கங்கள்

(கன்னட மொழியில்), (தெலுங்கு மொழியில்), (சமஸ்கிருத மொழியில்)

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

ஹர்ஷா முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் ஹர்ஷா பொருள்

ஹர்ஷா என்றால் என்ன? ஹர்ஷா என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் ஹர்ஷா

பெயர் ஹர்ஷா எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் ஹர்ஷா தோற்றம்.

 

ஹர்ஷா முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் ஹர்ஷா என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் ஹர்ஷா

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை ஹர்ஷா எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

ஹர்ஷா குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

ஹர்ஷா பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் ஹர்ஷா பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் ஹர்ஷா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

ஹர்ஷா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

ஹர்ஷா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்