அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

டியா முதல் பெயர் வரையறை

டியா பெயர் வரையறை: பிற மொழிகளில், பெயரிடப்பட்ட மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர், பெண் மற்றும் ஆண் பெயர்கள் முதல் பெயர் டியா.

டியா ஐ வரையறுக்கவும்

மாற்று படியெடுத்தல் ஸியா.

டியா ஒரு பையன் பெயர்?

ஆமாம், டியா என்ற பெயருடன் ஆண் பாலினம் உள்ளது.

முதல் பெயர் டியா எங்கிருந்து வருகிறது?

டியா இல் மிகவும் பொதுவானது அரபு.

முதல் பெயர் டியா முதல் பெயர் போன்ற பெயர்கள்

முதல் பெயர் டியா க்கான பிற விளக்கங்கள்

ضياء (அரபு மொழியில்)

டியா பெயர் வகைகள்

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

டியா முதல் பெயர் பற்றி மேலும்

பெயர் டியா பொருள்

டியா என்றால் என்ன? டியா என்ற பெயரின் பொருள்.

 

முதல் பெயர் தோற்றம் டியா

பெயர் டியா எங்கிருந்து வந்தது? முதல் பெயர் டியா தோற்றம்.

 

டியா முதல் பெயர் வரையறை

பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில், முதல் மற்றும் பெண் வகைகள் டியா என்ற பெயரில் இந்த முதல் பெயர்.

 

பிற மொழிகளில் டியா

மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் முதல் பெயரை டியா எவ்வாறு பெயரெடுத்தார் என்பதை அறியவும்.

 

டியா குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

டியா பொருந்தக்கூடிய சோதனையானது.

 

பிற பெயர்களுடன் டியா பொருந்தக்கூடியது

பிற பெயர்களுடன் டியா பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

டியா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்

டியா என்ற பெயரில் பெயர்ச்சொல் பட்டியல்