அனலைஸ்  அல்லது    மொழி:

குரூஸ் பொருள் பெயர்

குரூஸ் இன் பொருள் பொருள். குரூஸ் என்ற அர்த்தம் என்ன? குரூஸ் என்ற இலவச பெயரின் முக்கியத்துவம்.

குரூஸ் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன?

குரூஸ் சிறந்த குடும்ப அர்த்தங்கள்: தாராள, திறமையான, கவனத்துடன், நட்பு, நிதானமான

குரூஸ் இன் சிறந்த அர்த்தங்கள், விளக்கப்படம்

         

குரூஸ் என்ற பெயரின் அர்த்தம்

குரூஸ் அனைத்து அர்த்தங்களும்: தாராள, திறமையான, கவனத்துடன், நட்பு, நிதானமான, மகிழ்ச்சியான, செயலில், கொந்தளிப்பான, தீவிர, படைப்பு, நவீன, அதிர்ஷ்டம்

குரூஸ் அனைத்து குடும்ப அர்த்தங்களும், வரைபடம்

         

குரூஸ் முக்கியத்துவம்

குரூஸ் பெயர்ச்சொல்லின் பொருள் பண்புகள்.

பண்பு அடர்த்தி %
தாராள
 
82%
திறமையான
 
81%
கவனத்துடன்
 
78%
நட்பு
 
76%
நிதானமான
 
69%
மகிழ்ச்சியான
 
67%
செயலில்
 
57%
கொந்தளிப்பான
 
56%
தீவிர
 
51%
படைப்பு
 
30%
நவீன
 
28%
அதிர்ஷ்டம்
 
22%

இது குரூஸ் என்று பெயரிடப்படும் ஆண்பால் விளைவு. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்கள் அறியாமலேயே உணருகிறார்கள். மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குணாதிசயங்களுக்கான, வார்த்தை உணர்ச்சி துணை அர்த்தம் வலுவானது. இந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்கும் போது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது புரியவில்லை. மனதில் பதியக்கூடிய தன்மை - மனோபாவமும் உணர்ச்சியுற்ற முக்கியத்துவமும் வலிமையானது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

குரூஸ் என்பது என்ன

குரூஸ் என்ற குடும்பத்தின் சிறந்த அர்த்தங்கள். நண்பர்களுக்கு இந்த படத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் பெயர் மற்றும் குடும்ப பெயரை ஆய்வு செய்யுங்கள். இது இலவசம்!

அல்லது
உங்கள் பெயர்:
உங்கள் குடும்பம்:
பகுப்பாய்வு கிடைக்கும்

குரூஸ் என்ற பெயர் பற்றி மேலும்

குரூஸ் முக்கியத்துவம்

குரூஸ் என்ன அர்த்தம்? குரூஸ் என்ற பெயரின் அர்த்தம்.

 

குரூஸ் தோற்றம்

எங்கிருந்து குரூஸ் என்ற பெயர் வந்தது? குடும்பத்தின் தோற்றம் குரூஸ்.

 

குரூஸ் வரையறை

கடைசி மொழியின் குரூஸ் பிற மொழிகளில், எழுத்துப்பிழை மற்றும் உச்சரிப்பு வகைகளில் இந்த பெயர்.

 

குரூஸ் பெயர் பரவுகிறது

கடைசி பெயர் குரூஸ் எங்கிருந்து வருகிறது? கடைசி பெயர் குரூஸ் என்பது எப்படி பொதுவானது?

 

பிற மொழிகளில் குரூஸ்

குரூஸ் என்கிற மற்றொரு நாட்டில் இன்னொரு மொழியில் பெயரிடப்பட்ட குடும்பத்துடன் தொடர்புடையது எப்படி என்பதை அறியவும்.

 

பெயர்கள் கொண்ட குரூஸ் பொருந்தக்கூடியது

பெயர்களுடன் கூடிய குரூஸ் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

குரூஸ் பிற குடும்பத்துடன் பொருந்தக்கூடியது

பிற குடும்பத்துடன் குரூஸ் பொருந்தக்கூடிய சோதனை.

 

குரூஸ் உடன் செல்லும் பெயர்கள்

குரூஸ் உடன் செல்லும் பெயர்கள்